ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ MINIMED

Η MEDTRONIC πρόσφατα παρατήρησε, στις αναφορές των πελατών της, μια νέα τάση σχετικά με πιθανή υπερβολική χορήγηση ινσουλίνης λίγο μετά την αλλαγή του σετ έγχυσης. Επειδή η ασφάλεια των πελατών μας αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μας, ανακαλούμε εθελοντικά συγκεκριμένες παρτίδες των σετ έγχυσης (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®) που χρησιμοποιούνται μαζί με τις αντλίες ινσουλίνης της MEDTRONIC- σε συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές.

Σχεδιάσαμε τον παρόν ιστότοπο για να σας διευκολύνουμε στο να ελέγξετε γρήγορα ποια από τα δικά σας σετ έγχυσης έχουν ανακληθεί και ποια είναι νέα και βελτιωμένα. Απλά ακολουθήστε τα 5 απλά βήματα παρακάτω έτσι ώστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε να σας στείλουμε τα δωρεάν προϊόντα αντικατάστασης.

1. Συγκεντρώστε τα σετ έγχυσης

2. Επιβεβαιώστε ότι είστε ηλικίας 18 ετών ή μεγαλύτερος/η

3. Εισαγάγετε τις πληροφορίες του σετ έγχυσης

Εισαγάγετε τον αριθμό αναφοράς «REF» και τον αριθμό παρτίδας «LOT» του δικού σας σετ έγχυσης της MiniMed για να δείτε εάν έχετε ένα ανακλημένο προϊόν. Ο αριθμός αναφοράς «REF» και ο αριθμός παρτίδας «LOT» στο σετ έγχυσής σας μπορεί να βρίσκεται στις ετικέτες του κουτιού και της συσκευασίας τεμαχίου.

Εισαγάγετε τον αριθμό αναφοράς «REF», τον αριθμό παρτίδας «LOT» και την «ΠΟΣΟΤ.» (ποσότητα) των μεμονωμένων σετ έγχυσης που έχετε.

REF

LOT

ΠΟΣΟΤ. των σετ