בדיקת אצווה (LOT) של ערכת עירויMINIMED™

מדטרוניק הבחינה לאחרונה במגמה חדשה בדיווחי הלקוחות הקשורה לאפשרות של הזלפת יתר של אינסולין זמן קצר לאחר החלפה של ערכת העירוי. מכיוון שבטיחות לקוחותינו היא במקום הראשון בסדר העדיפויות שלנו, אנו קוראים להחזרה (recall) של אצוות ספציפיות של ערכות עירוי לשימוש עם משאבות אינסולין של מדטרוניק – בשיתוף פעולה עם הרשויות הרגולטוריות.

הקמנו את אתר האינטרנט הזה על מנת לאפשר לך לבדוק במהירות אילו מערכות העירוי שברשותך נקראו להחזרה ואילו הן חדשות ומשופרות. אנא עקוב אחר חמשת השלבים הבאים:

1. אסוף את ערכות העירוי שברשותך

2. אשר שהינך בן 18 שנים או יותר

3. הכנס את המידע לגבי ערכת העירוי שברשותך

בדוק את מספר המק”ט (REF) וכן את מספר האצווה (LOT) המופיעים על ערכת העירוי של MiniMed על מנת לבדוק אם המוצר שברשותך נקרא בקריאת ההחזרה (Recall). מספר המק”ט (REF) וכן מספר האצווה (LOT) ממוקמים על אריזת ערכות העירוי (Box Lable) וכן על תווית כל ערכת עירוי בודדת (Pouch Lable).

נא הזן את מספר המק”ט (REF), מספר האצווה (LOT) והכמות של כל ערכת עירוי בודדת (QTY) שברשותך.

REF

LOT

כמות ערכות