MINIMED CONTROLE INFUSIESET

Medtronic heeft onlangs meldingen gekregen over mogelijke overdosering van insuline, vlak nadat een infusieset vervangen is. Omdat de veiligheid van onze klanten onze hoogste prioriteit heeft, roepen wij vrijwillig specifieke loten infusiesets (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®), die gebruikt worden voor Medtronic insulinepompen, terug.

Via deze website kunt u gemakkelijk bepalen of u in het bezit bent van infusiesets die terug geroepen worden, door onderstaande 5 stappen te volgen.

1. Neem de infusiesets erbij

2. Bevestig dat u 18 jaar of ouder bent*

3. Voer de informatie van de infusieset in

Controleer het referentienummer (REF) en het lotnummer (LOT) van uw MiniMed-infusieset om na te gaan of u het teruggeroepen product hebt. Het referentienummer en het lotnummer op uw infusieset kunnen op de labels op de doos en het etui staan.

Voer het referentienummer, het batchnummer en het aantal individuele infusiesets in.

REF

LOT

Aantal sets