MINIMED™ INFUSIONSET PARTINUMMERKONTROLL

Medtronic har nyligen observerat en viss ökning av rapporter från användare gällande överadministrering av insulin strax efter byte av infusionsset. Då din säkerhet är vår högsta prioritet återkallar vi, i samarbete med Läkemedelsverket, specifika partier infusionsset (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®) som används med Medtronic insulinpumpar.

Vi har designat den här webbplatsen för att göra det lätt för dig att snabbt kontrollera om dina infusionsset berörs eller om de tillhör de nya partierna som är förbättrade. Följ bara de 5 enkla stegen nedan så kan vi förbereda försändelsen av gratisersättningar till dig.

1. Samla ihop dina infusionsset

2. Bekräfta att du är 18 år gammal eller äldre

3. Skriv in infusionssetsinformationen

Hitta REF- och LOT-nummer på dina MiniMed Infusionssetsförpackningar för att kontrollera om du har en återkallad produkt. Dessa nummer finns både på den yttre- och inre förpackningen.

Skriv in REF-nummer, PARTI-nummer och antal (QTY) för varje enskilt infusionsset som du har.

REF

LOT

Antal set