KONTROLA ŠARŽE INFÚZNEJ SÚPRAVY MiniMed™

Spoločnosť Medtronic nedávno zaznamenala nový trend v správach od zákazníkov, ktoré súvisia s možným nadmerným podávaním inzulínu krátko po výmene infúznej súpravy. Pretože bezpečnosť našich zákazníkov je našou najvyššou prioritou, dobrovoľne sťahujeme späť špecifické šarže infúznych súprav (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®), ktoré sa používajú s inzulínovými pumpami Medtronic - v spolupráci s regulačnými agentúrami.

Navrhli sme túto webovú stránku, aby ste ľahko mohli skontrolovať, ktoré z vašich infúznych súprav sa sťahujú späť a ktoré sú nové a vylepšené. Stačí, aby ste postupovali podľa nasledovných dole uvedených 4 jednoduchých krokov, aby sme mohli pripraviť bezplatné odoslanie súprav na výmenu.

1. Zhromaždite vaše infúznej súpravy

2. Potvrďte že máte najmenej 18 rokov alebo viac*

3. Zadajte informácie o infúznej súprave

Skontrolujte referenčné číslo (REF) a číslo šarže (LOT) infúznej súpravy MiniMed, aby ste zistili, či máte výrobok, ktorý sa sťahuje späť. Referenčné číslo (REF) a číslo šarže (LOT) na vašej infúznej súprave sa môže nachádzať na štítkoch na krabici a na vrecku.

Prosím, zadajte referenčné číslo (REF), číslo šarže (LOT) a množstvo (QTY) jednotlivých infúznych súprav, ktoré máte.

REF

Šarža (LOT)

MNOŽSTVO (QTY) súprav