MiniMed İNFÜZYON SETİ LOT KONTROLÜ

Medtronic son zamanlarda kullanıcı raporlarında, infüzyon seti değişikliğinden kısa bir süre sonra insülinin fazla iletilme eğilimi olabileceğini gözlemlemiştir. Kullanıcılarımızın güvenliği en önemli önceliğimiz olduğu için, gönüllü olarak- ruhsatlandırma firmaları ile işbirliği içerisinde- Medtronic insülin pompaları ile birlikte kullanılan belirlenen infüzyon seti (Quick-Set®, Mio®, Mio® 30, Sure-T®, Silhouette®) lotlarını kullanmanızı önermiyoruz.

Bu internet sitesini, hangi infüzyon setlerinizi kullanmanızı önermediğimizi ve ya hangilerinin yeni üretilmiş olduğunu hızla kontrol edebilmeniz için tasarladık. Elinizde kullanmanızı önermediğimiz setler var ise size ücretsiz gönderim yapabilmemiz için yalnızca aşağıdaki 4 basit adımı izlemeniz yeterlidir.

1. Elinizdeki infüzyon setlerini bir yere toplayın

2. Yaşınızın 18 veya üzeri olduğunu doğrulayın

3. İnfüzyon seti bilgilerinizi girin

MiniMed infüzyon seti REF numarasını ve LOT numaranızı girerek kullanımını önermediğimiz ürününüz olup olmadığını kontrol edin. İnfüzyon setiniz üzerindeki REF numarası ve LOT numarası kutu ve set paketi üzerindeki etiketinde yer alabilir.

Lütfen MiniMed set kutunuzun üstündeki REF numarasını, LOT numarasını ve elinizde bulunan infüzyon seti MİKTARını giriniz.

REF

LOT

Setlerin MİKTARI